YÖNETİM KURULU

Başkan
Dr. Ömer Hakan Emmez

2. Başkan
Dr. Semra Işık

Sekreter
Dr. Gökmen Kahiloğulları

Muhasip
Dr. Hüseyin Hayri Kertmen

Veznedar
Dr. İlker Solmaz

Üye
Dr. Oğuz Baran

Üye
Dr. Mevlüt Özgür Taşkapılıoğlu

Üye
Dr. Ahmet İlkay Işıkay

Üye
Dr. Tevfik Yılmaz

Üye
Dr. Ali Fatih Ramazanoğlu